تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب کری در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب ناشنوایی یا دیدن از دست دادن قدرت شنوایی در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الصَّمَم أو الطَّرَش] ابن سیرین در خواب:

[1]ناشنوا: به معنای از دست دادن توانایی شنیدن یا ناشنوایی است. بی صدا: یعنی از دست دادن توانایی صحبت کردن یا لال بودن.

در مورد ناشنوایی[1] (یا کری)، از آن به فساد در دین تعبیر شده است. (اگر شخصى در خواب خود را ببيند كه كر شده است – و در بيدارى چنين نبود – ممكن است خوابش بيانگر فساد دين باشد و در دين خود اصلاح كند).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن کم شنوایی در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب کری، تعبیر خواب یا رؤیت کری، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا