تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن گوش در خواب (برای زن متاهل و زن باردارش)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بریدن گوش در خواب (برای زن متاهل و زن باردارش)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و رؤیت بریدن گوش (برای متأهل و زن باردار – حامله -) در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قطع الأذن (للمتزوج وكانت امرأته حبلى)] ابن سیرین در خواب:

بعضی از آنان گفتند: هر که در خواب ببیند که گوش هایش بریده شده و همسرش حامله است، خواب خوب نیست و ممکن است بر کوتاهی عمر زن دلالت کند.

همچنین گفته شد: گوش در خواب توسط شخصی بریده شد که تعبیر به ادای قرض – الجداء لمجدوع است. (اگر کسی در خواب ببیند که شخصی برای او گوشش را بریده است – گوشش را برای او بریده اند – خوابش نشان می دهد که آن شخص – یعنی قطع کننده – به او پول می دهد و می دهد. یا او بدهی – یا بدهی – که او مدیون است). حق تعالی فرمود:

و در آنجا برایشان مقرّر کردیم که روح برای جان و چشم برای چشم و بینی برای بینی و گوش برای گوش.

(سوره مائده، آیه 45).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گوش بریده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بریدن گوش برای مرد متاهل، تعبیر خواب یا رؤیت گوش، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا