تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فلج صورت را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب فلج صورت را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب فلج صورت یا دیدن بیماری قوت یا همی پلژی در صورت، در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [مرض اللقوة] ابن سیرین در خواب:

[1]بیماری قدرت: فلج بل.

در مورد بیماری قدرت[1] در خواب با نشان دادن بدعت تعبیر می شود. (اگر انسان در خواب ببیند که به بیماری قدرت مبتلا شده است، خوابش نشان می دهد که بدعتی می کند – یا کاری را انجام می دهد که در دین بدعت است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن فلج در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب فلج صورت، تعبیر خواب یا رؤیت فلج، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا