تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سوار شدن بر گاومیش در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب گاومیش سواری (برای بیمار) یا دیدن بیمار بر پشت گاومیش در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الركوب على ظهر جاموس (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

مطلوب نیست که بیمار خود را در خواب ببیند که گویی بر پشت گاومیش سوار است، زیرا این امر در تعبیر قابل قبول نیست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بیمار پشت گاومیش در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گاومیش، تعبیر خواب یا مرض، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا