تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سوار بر خوک در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سوار بر خوک در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب خوک سواری (برای بیمار) یا دیدن بیمار بر پشت خوک در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الركوب على الخنزير (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

مطلوب نیست که بیمار خود را در خواب ببیند که گویا بر پشت خوک سوار است، زیرا این امر در تعبیر قابل قبول نیست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بیمار بر پشت خوک در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خوک، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا