تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سوار شدن بر الاغ (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب سوار شدن بر الاغ (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب الاغ سواری (برای مریض) یا دیدن مریض به عنوان سوار بر پشت الاغ در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الركوب على الحمار (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

همچنین مطلوب نیست که بیمار خود را در خواب ببیند که گویی بر پشت الاغی سوار است، زیرا این امر در تعبیر پذیرفتنی نیست.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مریض خر سوار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب سوار شدن بر الاغ، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا