تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شتر سواری در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شتر سواری در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب شتر سواری (برای بیمار) یا دیدن بیمار بر شتر یا شتر در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الركوب على الجمل (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

همچنین، مطلوب نیست که بیمار خود را در خواب ببیند که گویی بر پشت شتر (یعنی شتر) سوار است، زیرا تعبیر آن قابل قبول نیست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن بیمار شتر سوار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شتر، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا