تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گاو در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گاو در خواب (برای بیمار)

تعبیر خواب ابن سیرین، تعبیر خواب گاو (برای بیمار) یا دید بیمار از گاو در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البقر (للمريض)] ابن سیرین در خواب:

مطلوب است که بیمار در خواب گاو ببیند، زیرا این امر به عنوان شفا تعبیر می شود. (اگر مریض در خواب گاو یا گوسفند ببیند، ستوده است و بیانگر سلامتی و بهبودی از بیماری است).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب بیمار از گاو یا گاو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گاو، تعبیر خواب یا رؤیت بیمار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا