تعبیر خواب ابن سیرین – خواب لرزیدن ران در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین تعبیر خواب و دیدن لرزش ران در خواب یا در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الرجفة في الفخذ] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند که ران او می لرزد – یا ران او می لرزد یا می لرزد – شاید خواب او دلالت بر سختی قوم یا طایفه اش دارد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن رعشه در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب رعشه، تعبیر خواب یا رؤیت ران، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا