تعبیر خواب ابن سیرین – خواب شنیدن صدای اسب در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب یا خواب شنیدن ناله اسب یا صدای اسب در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [سماع صوت الحصان] ابن سیرین در خواب:

و نیز ناله اسب (یا صدای اسب) در خواب، بیانگر کسب منزلت و منزلت است. (اگر شخصی در خواب خود را چنان ببیند که گویی صدای اسبی را شنیده است، خواب او بیانگر منزلتی است که از مقام و منزلت بلند مرتبه و شرافتی به او خواهد رسید.)

و اما سخنان اسب در خواب، چنان است که او گفت (اگر اسب در خواب با بیننده سخن گفته باشد) زیرا حیوانات و پرندگان دروغ نمی گویند.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن اسب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شنیدن ناله اسب، تعبیر خواب یا رؤیت شنیدن صدای اسب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا