تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برگشت خون بد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب برگشت خون بد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن برگشت خون بد در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [ترجيع دمٍ فاسدٍ] ابن سیرین در خواب:

و اما خون ضایع کننده (خون شدید یا خون بوی باد ظاهر یا خونی که در حق است) در حق. اگر شخصی در خواب ببیند که خون استفراغ می کند (یا خون می دهد) استفراغ می کند.

و گفته شد: استفراغ خون در خواب به توبه از گناه یا از مال حرام و امانت تعبیر می شود. فَإِنْ رَأَى الشَّخْصُ فِي مَنَامِهِ وَكَأَنَّهُ تَقَيَّأَ (اِسْتَفْرَغَ) دَما، دَلَّتْ رُؤْيَاُهُ عَلَى أَنَّهُ يَتُوبُ مِنْ إِثْم اِرْتَكَبَهُ، أَوْ تَدلّ عَلَى أَنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَنْ مَال حَرَام حَصَل عَلَيْهِ او كَسبَهُ، أَوْ قَدْ تدل عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي أمَانَة كَانَتْ فِي عُنقِهِ.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن برگشت خون گندیده در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیرون آمدن خون از دهان، تعبیر خواب یا دیدن خون از دهان، تعبیر خواب ابن سیرین. سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا