تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زیاد به عقب با دم بلند.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب زیاد به عقب با دم بلند.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رویت برگشت ناگهانی با سکسکه یا نفس بلند در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الترجيع الذريع ومعه فواق] ابن سیرین در خواب:

سکسکه: نفس شدیدی که از قفسه سینه خارج می شود.

سکسکه، سکسکه: سکسکه: نفس نفس زدن

می گفتند اگر در خواب ببیند که استفراغ کرده یا استفراغ کرده یا استفراغ کرده است، این استفراغ مکرر است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن عقب با نفس بلند در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب عقب، تعبیر خواب یا رؤیت دم در هنگام عقب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا