تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شراب و پیچیدن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شراب و پیچیدن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا نوشیدن شراب و پیچیدن (بدون قند) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب الخمر والترجيع مع عدم السُّكْرِ] ابن سیرین در خواب:

اگر شخص در خواب ببیند که گویا شراب معصیت کرده ولی نگه نداشته باشد آماده شد (من آزادم) نظر او را دیده ام.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شراب خوردن و پیچیدن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب برگشت، تعبیر خواب یا رؤیت شراب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا