تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درآوردن دندان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب درآوردن دندان در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن کشیدن یا کشیدن دندان آسیاب یا دندان آسیاب در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [قلع الضرس] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که دندان آسیاب یا دندانی از دندان درآورده است، خوابش بیانگر قطع شدن رحم است (یعنی خواب ممکن است نشانه ای برای صاحبش باشد که باید خویشاوندی خود را به هم وصل کند). یا خواب ممکن است بیانگر این باشد که او پولی را صرف بیزاری می کند (یعنی از آن متنفر است) آن را خرج می کند).

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن دندان آسیاب یا آسیاب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب درآوردن دندان آسیاب یا آسیاب بادی یا خواب درآوردن دندان آسیاب، تعبیر خواب یا رویت دندان آسیاب یا آسیاب، تعبیر از رویاهای ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا