تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گیاه مولی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گیاه مولی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا شخصی که در خواب دید که دندان آسیاب اضافی برای او رشد می کند.

تفسیر یک چشم انداز [نبات ضرس إلى الأضراس] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که دندان آسیاب دیگری به دندان های آسیاب خود دارد، یا دندانی دیگر به دندان هایش نزدیک است، بیانگر این است که اهل خانه او زیاد می شوند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گیاه آسیاب در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گیاه آسیاب، تعبیر خواب یا رؤیت آسیاب، آسیاب، آسیاب یا آسیاب، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا