تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دندان آسیاب بلند در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب دندان آسیاب بلند در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن دندانهای آسیاب بلند در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الأضراس الطويلة] ابن سیرین در خواب:

و اما در خواب دیدن دندانهای آسیاب دراز یا بلندتر از آنچه در واقعیت است دیده شود، دید او نیز حکایت از افزایش پول و قدرت و اعتبار اهل خانه بیننده دارد. هر کس در خواب ببیند که دندانهای آسیاب یا دندانهایش دراز است، خواب بیانگر افزایش قدرت و اعتبار و مال نزد اهل خانه است.

همچنین گفته شده است که هر کس خواب ببیند که دندان‌ها یا دندان‌های آسیاب‌اش دراز شده و استخوان و اندازه یا بلندی آن زیاد شده است، خوابش نشان‌دهنده نزاع یا نزاع در خانه باشد.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن دندان آسیاب دراز در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب دندان آسیاب دراز، تعبیر خواب یا رؤیت دندان آسیاب یا آسیاب یا خواب آسیاب یا آسیاب بادی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا