تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیرون آمدن جوجه ها از تخم در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بیرون آمدن جوجه ها از تخم در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب دیدن جوجه هایی که از تخم بیرون می آیند یا دیدن تخم مرغ در حال جوجه ریزی در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [فَقْسُ البيضِ وخروج فراخ الدجاج] ابن سیرین در خواب:

فَإِنْ رَأَى الشَّخْصُ فِي مَنَامِهِ وڪَأنّه قَدْ وَضعَ بَيْضَة تَحْتَ دَجَاجَةٍ فَتَشَقَّقَتْ (أَيَّ فَقست) عَنْ فَرُّوج (أَيَّ فَرْخ دَجَاج)، دَلَّتْ رُؤْيَاُهُ عَلَى أَنَّهُ يحيا لَهُ أَمْرٌ مَا كَانَ مَيْتَا (يناله خَيْرًا مِنْ أَمْرٍ مَا كَانَ عِنْدَهُ مَهْجُورًا أَوْ مَنْسِيًّا أَوْ مَتْرُوكَا)، أَوْ خواب او ممکن است بیانگر این باشد که برای او پسری به دنیا می آید و او مؤمنی صالح خواهد بود، زیرا می گوید:

“او زنده را از مرده بیرون می آورد”

{سوره روم، آیه: 19}.

شاید دید او نشان می داد که به تعداد هر مرغ، پسری نصیبش می شود. (اگر شخص در خواب ببیند که گویی سفید را گذاشته است، تعداد خراب کننده ها اندازه گیری شده، سپس تعداد پاشش ها اندازه گیری می شود.

ابن سیرین رحمه الله

وَ أَمَّا إِنَّ رَأَى الشَّخْصُ فِي مَنَامِهِ وَ كَأَنَّهُ وَضع بِيضَا تَحْتَ دِيكٍ فِي مَكَانٍ مَا، فَأَخْرَجَ فَرَارِيج ( أَيّ فِرَاخ دَجَاج)، دَلَّتْ رُؤْيَاُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمُوضع يَكُون مَكَانَا لِتَعْلِيم الصِّبْيَانِ وَ حُضُورُ مُعَلِّم يَعْلَمهُمْ.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن تخم مرغ در حال جوجه کشی در خواب (در خواب از ابن سیرین)، تعبیر خواب جوجه هایی که از تخم بیرون می آیند، تعبیر خواب یا رؤیای خروج تخم مرغ جوجه ها یا جوجه ها یا جوجه هایی که از تخم بیرون می آیند، تعبیر خواب. از ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا