تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن تخم مرغ پخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن تخم مرغ پخته در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رویا خوردن تخم مرغ پخته در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل البيض المطبوخ] ابن سیرین در خواب:

و تخم مرغ پخته رزق خوبی است. هر که در خواب ببیند که تخم مرغ پخته (بدون پوست) می خورد، دیده هایش نشان می دهد که از آن آگاه است.

چنین گفته شد: هر که در خواب ببیند که گویی سفید تازیانه ای می خورد – و از مقیاس های دیگر – دیده هایش حکایت از خیر است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن تخم مرغ پخته در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خوردن تخم مرغ سرخ شده، تعبیر خواب یا رؤیت تخم مرغ پخته، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا