تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ خون گندیده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب استفراغ خون گندیده در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن استفراغ بد خون در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [استفراغُ دمٍ فاسدٍ] ابن سیرین در خواب:

در مورد خون بد (خون منعقد یا خونی که بو و ظاهر متعفن دارد یا خون تغییر رنگ داده) در خون نیز همینطور است. اگر انسان در خواب ببیند که خون فاسد می کند (یا می دهد) استفراغ می کند.

و گفته شد: استفراغ (استفراغ خون) در خواب به توبه از گناه یا از مال حرام و به امان تعبیر می شود. فَإِنْ رَأَى الشَّخْصُ فِي مَنَامِهِ وَكَأَنَّهُ تَقَيَّأَ (اِسْتَفْرَغَ) دَمًا، دَلَّتْ رُؤْيَاُهُ عَلَى أَنَّهُ يَتُوبُ مِنْ إِثْم اِرْتَكَبَهُ، أَوْ تَدلّ عَلَى أَنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَنْ مَال حَرَام حَصَل عَلَيْهِ او كَسبَهُ، أَوْ قَدْ تدل عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي أمَانَة كَانَتْ فِي عُنقِهِ.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن استفراغ بد خون در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بیرون آمدن غده های خون از دهان، تعبیر خواب یا دیدن خون از دهان، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا