تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در سطل زباله در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مدفوع و مدفوع در سطل زباله در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبرز في مزبلة] ابن سیرین در خواب:

همینطور اگر در خواب ببیند که در مصیبت یا موقعیتی پیش آمده (به او نادیده گرفته شده یا محافظت شده است) منکر آن نیست، پس چنین است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر رؤیایی که در زباله دانی با خواب خودنمایی می کند (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب زباله دان، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع و اجابت مزاج، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا