تعبیر خواب ابن سیرین – هر که ببیند در خواب خود را شکست می دهد

تعبیر خواب ابن سیرین – هر که ببیند در خواب خود را شکست می دهد

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا کسی که دید در خواب روی خود ایستاده است.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى وكأنه تبرز على نفسه] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی خود را در خواب ببیند (برای اجابت مزاج یا اجابت مزاج)، خواب نشان می دهد که تحت تأثیر است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب کسى که دید در خواب اجابت مزاج مى کند (در خواب از ابن سیرین ) تعبیر خواب اجابت مزاج ، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع و اجابت مزاج ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا