تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در شلوار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در شلوار در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن اجابت مزاج در شلوار در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبرز في السروال] ابن سیرین در خواب:

و اگر آن شخص در خواب ببیند که گویا در اسرار (یا اسرار) سخن گفته است (غرق یا بیرون زده است) بینش روح او را نشان دادم.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب اجابت مزاج در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب اجابت مزاج، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع در شلوار، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا