تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج در لباس در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن اجابت مزاج در لباس در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبرّز في الملابس] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که بر لباس خود (اجابت کرده یا مدفوع کرده است) خوابش نشان می دهد که (در حال اجابت مزاج) بوده است. همچنین گفته شد که اجابت مزاج (یا اجابت مزاج) در شلوار نشان دهنده عصبانیت شوهر بر همسرش است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر اجابت مزاج در لباس دیدن در خواب (ابن سیرین در خواب)، تعبیر خواب اجابت مزاج بر لباس، تعبیر خواب یا رؤیت اجابت مزاج، مدفوع و لباس، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا