تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج و بوی نامطبوع مدفوع در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب اجابت مزاج و بوی نامطبوع مدفوع در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیا کسی که دید مدفوع می کند و بوی مدفوع می دهد ولی تو در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [من رأى كأنه تبرّز وكانت رائحة البراز كريهة] ابن سیرین در خواب:

و اگر در خواب ببیند که گویا سخن گفته (ظهور یا غفلت کرده) و باز شدن مدفوع (البراز) لطف او بوده است، شاید خوب بوده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن اجابت مزاج در خواب (ابن سیرین در خواب)، تعبیر خواب اجابت مزاج و بوی بد مدفوع، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا