تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بوی نامطبوع مدفوع در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب بوی نامطبوع مدفوع در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر دیدن و دیدن بوی بد مدفوع در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [رائحة البراز الكريهة] ابن سیرین در خواب:

مدفوع در خواب اگر بوی بدی بدهد تعبیر به مالی است که حلال نیست.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مدفوع بدبو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مدفوع بدبو، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا