تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن شیر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن شیر در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن ادرار یا بول کردن شیر در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبول حليياً] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که گویا شیری (هر شیرینی) بول کرده است، دیده هایش نشان می دهد که آیه (یا کج شده از مناسک) را ضایع کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن ادرار در خواب شیر (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ادرار یا بول، تعبیر خواب یا رؤیت شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا