تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر و استفراغ عسل در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن شیر و استفراغ عسل در خواب.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن نوشیدن شیر و استفراغ عسل (استفراغ) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب الحليب والتقيؤ عسل] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که شیر می‌نوشد و عسل استفراغ کرده است، این خواب بیانگر این است که او مضطرب است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شیر خوردن و استفراغ عسل در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب استفراغ، تعبیر خواب یا رؤیت استفراغ، عسل و شیر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا