تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شیر در خواب (برای مستمندان)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت نوشیدن شیر – هر یک از چهارپایان – (برای فقرا) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب الحليب (للفقير)] ابن سیرین در خواب:

شیر دام: یعنی شیر گوسفند، شیر گاو، شیر شتر یا شیر بز.

و اگر فقیر در خواب ببیند که گویا از پسر نیک (یعنی دنده نی) می نوشد، رؤیاهایش دلالت بر آن داشت.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن شیر خوردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب شیر، تعبیر خواب یا رؤیت نوشیدن شیر (برای فقرا)، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا