تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پاهای زیاد در خواب (برای مسافر)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پاهای زیاد در خواب (برای مسافر)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پاهای زیاد (مسافر) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الأرجل الكثيرة (للمسافر)] ابن سیرین در خواب:

و اگر مسافر را در خواب ببیند که گویی مردان بسیار دارد، رؤیاهایش حکایت از خیر نیکی، و نیکی نفس او داشت.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن پاها در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب بسیاری از پاها، تعبیر خواب یا رؤیت مرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا