تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پای آهنی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پای آهنی در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پای آهنین (پای مرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الساق من حديد (ساق الرِّجْل)] ابن سیرین در خواب:

و سق در تعبیر خواب سن صاحب آن است. اگر شخصی در خواب ببیند که پایش آهنی است، خوابش نشان می دهد که عمر طولانی دارد.

ابن سیرین رحمه الله

پا، ساق، ران، مرد، پاشنه، زانو، انگشتان

، تعبیر دیدن پای آهنین مرد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ساق پا، تعبیر خواب یا رویت پا، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا