تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب پا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن پا (پای مرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الساق (ساق الرِّجْلِ)] ابن سیرین در خواب:

و چه بسا ساق سن صاحبش در تعبیر خواب باشد. آنچه در خواب روی پای شخص می افتد با آنچه در فرد اتفاق می افتد به طور کلی مقایسه یا تعبیر می شود.

ابن سیرین رحمه الله

و گفته شد که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت: دیدم مردی بر پاهایش موی زیادی داشت، ابن سیرین گفت: ابن سیرین. صاحب خواب گفت: آن را دیده ای (در تو دیدم). پس ابن سیرین برگشت. سپس ابن سیرین در زندان از دنیا رفت، چهل هزار درهم بدهکار بود، به طوری که انسان آن را جبران کرد.

و مردى را در خواب ديد كه گويا پاى ناتوان يا كج است، براى او ضربدرى كرد و گفت: زنا مى كنى. و بعد از این با زنی گرفت.

پا، ساق، ران، مرد، پاشنه، زانو، انگشتان

، تعبیر دیدن پای مرد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ساق، تعبیر خواب یا رؤیت ساق، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا