تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرد در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مرد در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الرِّجْل] ابن سیرین در خواب:

و مرد قد (و قوت) مرد، پول او، معیشت او – که به آن وابسته است – یا سن اوست. پس آنچه بر مرد شخص در خواب می دود، تفسیر او یا مقایسه او به صورت سالی با آنچه بر پول شخص یا شخص است، محقق می شود. و گفته شد: آن دو مرد در تفسیر ممکن است پدر و مادر باشند.

یک دینار ممکن است معادل 12 درهم باشد و مقداری از آن از طلا باشد.

و مردی را در خواب دید که گویا با پا به پادشاه لگد می زند پس در حال راه رفتن دیناری زد (و گرفت).

ابن سیرین رحمه الله

پا، ساق، ران، مرد، پاشنه، زانو، انگشتان

، تعبیر دیدن دو مرد در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب پا، تعبیر خواب یا رؤیت مرد، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا