تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چشم آهنین در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن چشم آهنین در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [العينان من حديد] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که چشمانش آهنی است، بینایی او بیانگر کمک است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چشم آهن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب چشم، تعبیر خواب یا رؤیت چشم، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا