تعبیر خواب ابن سیرین – خواب گردن در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن گردن در خواب

تفسیر یک چشم انداز [الرقبة] ابن سیرین در خواب:

و گردن محل امانت است. پس آنچه بر گردن در خواب می دود، مقایسه او یا تفسیر او را در یک سال به طور کلی با آنچه به خاطر شخص در راه حق می دود، برآورده می کند.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن گردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گردن، تعبیر خواب یا رؤیت گردن، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا