تعبیر خواب ابن سیرین – خواب صندوقی از سنگ در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن صندوق سنگی در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [وكأن الصدر من حجر] ابن سیرین در خواب:

اگر انسان در خواب ببیند که سینه اش سنگ شده است، خوابش تغییر کرده است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن صندوق در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب صندوقچه، تعبیر خواب یا رؤیت صندوق سنگی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا