تعبیر دیدن و خواب افتادن و شکستن دندان و دندان طلا در خواب

معرفی

دندانها علامت اهل خانه در خواب است و تعبیر آنها فرق می کند که ظاهر آن دندان بالا باشد یا پایین و اینکه دندان طبیعی یا نیش یا ثنابی است که آن را در نور کرده است. تفصیل چنانکه به شیخ محمد بن سیرین رحمه الله رسید.

افتادن دندان ها

دندان ها را ببینید

و دندانها – چنانکه قبلاً اشاره کردیم – اهل خانه هستند وقتی آنها را در خواب ببینی و بالاها نرهای اهل بیت و پایین زنها هستند و نشانه ای داری برای سگ نیش ارباب خانه است و جفت چپ برادر مرد و دایی است و دو سگ نیش ممکن است برادر یا دو دوست باشند.

دید رباعی نشان دهنده پسرخاله است و دندان های پرمولر مادر و خاله هستند، دندان های آسیاب مادربزرگ و مادربزرگ، چین چین سمت راست مادر و سمت چپ خاله هستند، یا دو خواهر و دو دوست هستند که جای آنها را می گیرند. .

دیدن شکستگی و افتادن دندان

و هر کس در خواب ببیند که خود دندان می‌تراشد، خوابش نشان می‌دهد که شکم خود را می‌برد، چنان‌که جز به اجبار مال خود را خرج نمی‌کند.

و اگر در خواب دندانهاي بالا بيفتد و به دست او بيفتد، مال بيننده است و اگر در دامان او بيفتد، رزق و روزي فرزند است به خاطر قول خداوند متعال: با مردم در گهواره صحبت می کند.»

در مورد افتادن دندان های بالایی او روی زمین، این مرگ اجتناب ناپذیر است.

و گفته شد: افتادن دندان، نرسیدن به مقاصد است، و گفته شد: دلیل بر انفاق و ادای دین است.

و از دست دادن دندانهای مسافر برای بیننده نشانه بیماری مزمن است و اگر همه آنها یکدفعه بیفتند، نشانه فرار سریع از بیماری است.

دندان های طلا و نقره

و اگر ببیند که دندانهایش از طلا است، این بینش نیکو است برای صاحب تجارت که حکایت از افزایش علم او دارد، و اگر صاحب علم نباشد، دید بدی است که نشان دهنده غم و اندوه و بیماری است یا آتشی است که در پیش است.

همانطور که دندان های نقره ای در خواب ضرر می کنند، و اگر دندان های او شیشه ای یا چوبی باشد، مرگ در راه است.

موارد دیگر

حرکت دندان ها در خواب مرض است و ساییدن آنها با هم مشکل و اختلاف اهل خانه است و دندان های پوسیده ننگ آبروی اهل خانه و بلندی دندان ها سفیدی آنهاست. و زیبایی آنها قدرت در پول و نسب و فرزندان است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا