تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یک دسته مو در خواب (برای مرد جوان)

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یک دسته مو در خواب (برای مرد جوان)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بافته یا تار مو (برای جوان مجرد) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [ذؤابة شعر (للشاب الأعزب)] ابن سیرین در خواب:

ضیاء: تار مویی که فرستاده یا شل می شود. در مورد آکویلا، قیطان یا تار موی پیچ خورده است.

اما اگر جوان مجردی خود را در خواب ببیند که گویی مگس مو بر سر دارد، خواب به او دلالت می کند. مگس مو در خواب نیز بیانگر باروری سال (سال خوب) است.

ابن سیرین رحمه الله

مو، مو، مو، تار مو

، تعبیر دیدن بافته مو در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تار مو، تعبیر خواب یا رؤیت قیطان مو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا