تعبیر خواب ابن سیرین – خواب موی زیبا در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن موهای زیبا (موی سر) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شعر الراس الجميل] ابن سیرین در خواب:

و هر که در خواب ببیند که موی سرش زیبا و زیباست، خوابش نشان می دهد که به او عزت داده می شود.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن موی زیبا در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب موی سر، تعبیر خواب یا رؤیت مو، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا