تعبیر خواب جهاد و جنگ با دشمن در خواب ابن سیرین

معرفی

دیدن جهاد و جنگ با دشمن در خواب نیکو دانسته می شود، زیرا تعابیر فراوانی دارد که علمای قدیم و مفسران و وقایع آن را ارائه کرده اند، با توجه به تداوم چنین واجبات گذشته و حال.

تفسیر جهاد

جهاد دیدن و دفاع از کشور

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: کسی که کوشش می کند و به سختی روزی فرزندان و خانواده اش را می خواهد، دقیقاً مانند کسی است که در سختی و ثواب تلاش می کند و این به خاطر کلام خداوند متعال است. او در زمین قیود و وسعت زیادی خواهد یافت).

و هر که ببیند برای شرکت در جنگ و جهاد به کشورها سفر می کند، پیوند خویشاوندی را قطع می کند و می رود تا برای امرار معاش فرزندان و خانواده بکوشد و این اولویت تحقیق و جنگ در مرزهای کشور است. بیان کنید و سخنان خداوند متعال را تأیید کنید (آیا اگر زمام امور را به دست گرفتید، زمین را فساد کنید و پیوندهای خویشاوندی خود را قطع کنید).

و هر کس در خواب ببیند که برای جهاد و دیدار با دشمن بیرون می رود، این فتح بر دشمن و نصرت از جانب خداوند متعال است، به خاطر فرموده او: (و الله مجاهدین را بر باقیمانده ترجیح داده است). پشت سر، یک پاداش بزرگ).

دیدن تهاجم و خروج لشکرها برای جنگیدن

و هر کس در خواب ببیند که مردم جمع شدند تا با هم بیرون آیند و تاخت و تاز کنند، نصرت و جلال و نصرت از جانب خداوند است و هر که ببیند مردم با کفار به یک شمشیر می جنگند و اتحاد او از اتحاد و اجتماع بی نظیر است. ، سپس پیروزی گروه بر دشمنانش است.

و هر که ببیند در هجوم و جهاد پیروز شده است، این نیل به مقاصد و سود تجارت و پرداخت قرض است.

دیدن قتل در خواب

و سرانجام هر كه ديد كه در هجوم و جهاد كشته شد، به رزق و سعادت و توفيق وسيع و فراوان نايل آمد، مطابق آنچه حق تعالي درباره اموات جهاد فرمود (خوشحاليم به آنچه. خداوند از فضل خود به آنها داده است).

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا