تعبیر دیدن خواب کشتن و مصلوب شدن و حبس در خواب ابن سیرین.

معرفی

و اما کسى که در خواب ببیند در حال کشتن انسانى است یا کشته مى‏شود، مرتکب کارى کبیره مى‏شود و ممکن است بیننده را نجات دهد از مسأله‏اى که بر اثر تشدید آن در شرف وقوع است. خطر، تفاسیر گوناگونی است که مفسران جدید و قدیم ارائه کرده اند که در آن به تفسیر شیخ محمد بن سیرین رحمه الله می پردازیم.

قتل، مصلوب شدن و حبس

دیدن قتل در خواب

و هر کس در خوابی که می‌داند در خواب ببیند که کسی را کشت، برای او و مقتول رستگاری است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «وَ قَتَلَکُمْ أَنْفَسَکُمْ یَهْلَکُمْ مِنْ مِنْ یَهْلَکُمْ وَ یَجْلَیْنَا». شما را آزار می دهد.»

و اگر در خواب ببیند که او را کشته اند عمرش طولانی می شود و اگر جانی را بکشد برای کشته شده خوب است و اگر با ذبح بگویید ظلم است به كشته شده، زيرا اصل اين است كه كشتن با ذبح ناعادلانه است و ظلم در دين و يا گناهي است كه بر مقتول انجام شده است.

و هر كه كشته شود، قاتل را بشناسد، پس خوب و آبرومند و كريم شناخته شده است، يا مال و مالى است كه از قاتل مى گيرد به خاطر فرموده خداوند متعال: انسان همان است كه من به آن كفر مى ورزم.

و قتل با ذبح ظلم است، پس هر کس با ذبح بکشد و قاتل را نشناسد بدعتی است که او ابداع کرده یا در دادگاه یا پرونده به دروغ شهادت داده است.

دیدن فولاد در خواب

به صلیب کشیدن به سه صورت است، مصلوب کردن انسان زنده، مصلوب شدن مرده و به صلیب کشیدن با کشتن مصلوب بر روی او.

و هر که بدون دانستن زمان مصلوب شدن یا مصلوب شدنش، پول به او برگردانده شد، امید به بازپس گرفتن آن را از دست داد، و این برای ثروتمند فقر است به این دلیل که مصلوب شدن شخص پس از برهنه شدن او صورت می گیرد. و مسافر بر وصول به مقاصد و رسیدن به مطلوب شواهد دارد و مصلوب شدن بنده او را در راه خدای متعال آزاد کرد.

و هر کس در خواب ببیند که گوشت مردی را که مصلوب شده و مرده می خورد، مالی است که بیننده از سلطان یا وزیری می گیرد یا غیبت از رئیس جمهور یا سلطان است.

دیدن اره برقی در خواب

و پيامبر كراهت بغض و حب زنجير را بيان كرده فرمود: من زنجير را دوست دارم و زنجير را بيزارم و زنجير در خواب استوارى بينا در عقيده و دين خود است.

و اگر غل و زنجیر از ریسمان بود، استواری در ایمان بیننده است، به خاطر فرموده خداوند متعال: «و چنگ زنید به ریسمان خدا».

در مورد جنایت، تعابیر زیادی دارد، پس هر کس ببیند دستش به گردن بسته است و آن را می گیرد، مالی به دست می آورد که زکات نمی دهد و اگر دستش بسته باشد، بخل شدید است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا