تعبیر خواب شستن مرده و دفن و گریه بر آن در خواب

معرفی

مرگ یکی از خواب های آزاردهنده بیننده به شمار می رود که با حوادث زیادی مانند کفن و شستشو و نیز گریه و دفن مرده آمیخته است و بر همین اساس تعابیر زیادی برای آن بیان شده است که این وقایع را با تعبیر هدف قرار می دهد. و توضيح، و در ميان مفسران جديد و قديم بسيارند، كه در اينجا تفسير موجود از شيخ علامه بن سيرن رحمه الله را توضيح مي دهيم.

شستن مردگان

شستن مردگان

شيخ بن سيرين تعريف كرده است كه ديدن مرگ در خواب حسرت كار بزرگى است و شستن مرده آن حسرت را از بين مى‏برد و اگر طفل رزق تقوا نداشت و ديد كه مرده را مى‏شويند. از دست کسى که در شرف مرگ است در حالى که در حال فسق است توبه مى کند، پیش از آن که غسل ​​کننده مىت او را هدایت کند، آن کسى که در خواب مى‏شوید مرد صالحى است که وسعت دارد. خیر برای خود و دیگران، به واسطه او مردم از نگرانی هایی که در آن هستند نجات می یابند.

و هر کس خود را در خواب ببیند بر سکوی غسل میت، حالش بالا رفته و غمش برطرف شده است، و اگر ببیند که مرده از کسی بخواهد که آنها را بشوید، بیانگر فقر بیننده است که نماز بخواند. برای او.

تابوت و کفن مرده

در مورد کفن گفته شده است که تمایل به زنا و انحراف از دین دارد، پس هر کس مرده ای را ببیند که هنگام مرگ از پوشیدن کفن امتناع می ورزد، خوابش نشان می دهد که او را به زنا دعوت می کنند و آن را رد می کند. خواب حاکی از فساد در دین بیننده بود.

و اما تابوت، اعتلای در امر و کمال در مالی است، زیرا از طراوت و آسانی حال حاصل می شود، و تشییع جنازه و جنازه توبه از کار بدی است که بیننده در آن افتاده است.

تشییع جنازه مردگان

و تشییع جنازه در خواب بهتر است، پس هر کس ببیند از جنازه مرده ای که او را نمی شناسد عبور کرده و در آن راه می رود، خوابش به برادرانی اشاره دارد که در خدا با هم برادرند، پس همیشه یاور او هستند. و یا از طرف دیگر نشان دهنده مردی است که قومی ستمگر به دست او هلاک می شود.

و هر کس خود را ببیند که او را بر تابوت می برند و تشییع جنازه او می شود، خوابش نشان می دهد که برای منفعت مالی از حاکمی پیروی می کند یا به مقامی و افتخاری بزرگ دست می یابد.

و اگر تشییع جنازه او در هوا حرکت می کند، مرگ مردی است که در آن مقام بلند مرتبه در ایالت، مانند پادشاه یا رئیس جمهور است.

گریه بر مرده

گريه به طور كلي رفع نگراني و ناراحتي است، اگر طبيعي باشد، و اگر گريه همراه با ناله يا رقص باشد، ستودني نيست، وقوع او در حزن و اندوه در زندگي بعدي.

هر کس در خواب از شدت اندوه بر مرده گریه کند که همراه با زاری و پاره شدن لباس باشد، خوابش نشانگر ظلم مرده است اگر فرمانروای مملکت یا فرمانروایی بود و اگر گریه برای حاکمی بود که بدون آن. صدای گریه آن بلندتر و پاره شدن لباس ها به دنبال آن نبود، پس مردم شهر که این حاکم مسول خشنودی او و عدالت حکومتش است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا