تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مردی که حامله است و در خواب دختری به دنیا می آورد.

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مردی که حامله است و در خواب دختری به دنیا می آورد.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیای حاملگی مرد و اینکه در خواب دختری دارد یا در خواب مردی حامله شده و برای او دختری به دنیا می آورد.

تفسیر یک چشم انداز [حمل الرجل وولادة بنت] ابن سیرین در خواب:

دیدن حاملگی مرد و به دنیا آوردن دختر در خواب، به صدمات نیکو و نزدیک به تسکینی تعبیر می شود، یا تعبیر می شود که یکی از اولاد او از سیطره خانواده بیرون می آید. (اگر مردی در خواب ببیند که حامله شده و دختری از او به دنیا آمده است، خواب بیانگر آن است که به زودی آسودگی خواهد یافت، یا خواب ممکن است بیانگر این باشد که از نسل خود بیرون خواهد آمد. پسری که صاحب عزت و فرمانروایی خواهد بود).

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن مرد باردار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب حاملگی مرد، تعبیر خواب یا رؤیا تولد دختر، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا