تعبیر خواب ابن سیرین – خواب چند تخم در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن چند تخم در خواب یا دیدن چند تخم مرغ در خواب یا خواب.

تفسیر یک چشم انداز [البيض القليل] ابن سیرین در خواب:

و اما بقيه مردم، ديدن تخم مرغ كوچك در خواب بيانگر سود است، زيرا خورده مي شود. دیدن چند تخم مرغ در خواب تعبیر خوبی است و بیانگر خیر است.

ابن سیرین رحمه الله

، تعبیر دیدن چند تخم مرغ در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب تخم مرغ کوچک، تعبیر خواب یا رؤیت تخم مرغ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا