تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن تخم مرغ خام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب خوردن تخم مرغ خام در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن تخم مرغ خام در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [أكل البيض النيء] ابن سیرین در خواب:

و اما خوردن تخم مرغ خام در خواب، اگر انسان در خواب ببیند که تخم مرغ خام خورد، ممکن است خواب او بیانگر نگرانی از او باشد، یا بیانگر خوردن مال غیر حلال باشد، یا بیانگر ارتکاب فسق باشد.

همچنین گفته شد: هر که دید در طوری می خوابد که انگار تخم مرغ خام می خورد یا می خورد (یعنی تخم مرغ خام می خورد یا جرعه جرعه می خورد)، دیدش نشان می دهد که پول زن را می خورد و در آن اسراف می کند (پولی را که از زن به دست آورده خرج می کند. آن مال را صرف غذا و نوشیدنی خود می کند و در مصرف آن اسراف می کند).

و گفته شد: همه طعام در خواب رزق است، مگر – به جز – تخم مرغ خام و مایه و فرنی که حکایت از غم و اندوه دارد – شاید از طرف اولاد -.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن تخم مرغ خام در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب خام خواری، تعبیر خواب یا رؤیت تخم مرغ خام، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا