تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرغی که در خواب تخم می گذارد

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب مرغی که در خواب تخم می گذارد

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مرغ در حال تخم گذاری یا تخم گذاری در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [دجاجة تبيض] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که مرغش تخم گذاشته است، خوابش بیانگر آن است که صاحب فرزند پسری می شود.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مرغ تخمگذار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب مرغ تخمگذار، تعبیر خواب یا رؤیت مرغ و تخم مرغ، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا