تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یبوست یا مدفوع جامد را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – خواب یبوست یا مدفوع جامد را در خواب ببینید

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن مدفوع در خواب، اجابت مزاج جامد، اجابت مزاج، یا یبوست در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [الإمساك أو الغائط الجامد أو المتماسك] ابن سیرین در خواب:

هر که در خواب ببیند که اجابت مزاج می کند و اجابت مزاج محکم است (مستمر یا یبوست دارد) خوابش نشان می دهد که مقداری از مال خود را خرج می کند – نه همه را – و حالش خوب است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن مدفوع و نگه داشتن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب گرفتن یا مدفوع، تعبیر خواب یا رؤیت مدفوع، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا