تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن روی لباس در خواب (برای متاهل)

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بول بر لباس (متاهلین) در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبول في القميص أو الملابس (للمتزوج)] ابن سیرین در خواب:

اگر شخصی در خواب ببیند که بر پیراهن خود ادرار کرده است (و ازدواج کرده است)، خواب او نشان می دهد که برای او پسری به دنیا می آید.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب ادرار کردن در لباس (برای متاهل) در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ادرار، تعبیر خواب یا رؤیت بول، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا