تعبیر خواب ابن سیرین – خواب ادرار کردن بر شخص در خواب

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و دیدن بول یا بول بر شخص در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [التبول على إنسان] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که شخص معروفی (معروف به خواب بیننده) بر او بول می کند، خوابش بیانگر آن است که آن شخص برای او مال خرج می کند، اما ممکن است این خرج کردن، شرم آور باشد.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر خواب ادرار در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب ادرار بر شخص، تعبیر خواب یا رؤیت بول یا بول بر شخص، تعبیر خواب ابن سیرین

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا