تعبیر خواب ابن سیرین – خواب نوشیدن شراب و مستی و استفراغ.

تعبیر خواب ابن سیرین – تعبیر خواب و رؤیت شرب خمر و مستی و استفراغ در خواب.

تفسیر یک چشم انداز [شرب الخمر ثم السُّكْر والتقيؤ] ابن سیرین در خواب:

اگر در خواب ببیند که شراب نوشیده و مست بوده و پس از آن استفراغ کرده است، خوابش بیانگر این است که بخیلی است که اندکی خرج خانواده خود می کند و از خرج کردن آن پشیمان است.

ابن سیرین رحمه الله

تعبیر دیدن شراب خوردن در خواب (در خواب ابن سیرین)، تعبیر خواب استفراغ یا استفراغ، تعبیر خواب یا خواب مستی، تعبیر خواب ابن سیرین.

برای بازگشت به تعبیر خواب ابن سیرین به ترتیب حروف الفبا اینجا را کلیک کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا