تعبیر خواب دیدن حضرت محمد در خواب توسط ابن سیرین

معرفی

تعبیر کنندگان خواب تأکید کردند که دیدن پیامبر در خواب رؤیت واقعی است و شیطان نمی تواند به صورت پیامبر درآید.

در نتیجه رؤیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعابیری در خواب دارد که بر حسب ظاهر پیامبر آمده است و برای هر رؤیتی نیکو است، زیرا پیامبر فرمود: هر که مرا ببیند داخل نمی شود. جهنم.”

دیدن حضرت محمد

دیدن پیامبر تحقق اهداف است

خداوند پیامبر را رحمت برای جهانیان و برای رسیدن به مطلوب فرستاده است پس هر که پیامبر را ببیند و بیننده بدهکار باشد خداوند قرض او را می دهد و اگر او را بیمار ببیند خداوند او را شفا می دهد و شفا می دهد. و اگر ببیند که در راه خدا می جنگد بر دشمنانش پیروز شده است و اگر در زمین بایر و بایر دیده شود بارور و پرورش می یابد و اگر در جایی دیده شود ظلم و ستم. به خانواده اش سرایت کرد، زیرا آنها در امان بودند.

دیدن پیامبر به شکلی دیگر

هر کس پیامبر را به گونه ای غیر معمول و ظاهری که او را توصیف کرده است ببیند، تعبیر دیگری دارد، و هر کس پیامبر را رنگ پریده و لاغر ببیند یا پیامبر را فاقد اندام هایش ببیند، بیانگر ضعف دین است. بیننده و ضعف او و هر که ببیند لباس پیغمبر کهنه شده، بدعت در آن جا ظاهر شد.

و هر کس در خواب ببیند که از خون پیغمبر در نهان می نوشد و این از روی محبت به پیامبر است، بیانگر شهادت او در راه خدا و عشق او به پیامبر است.

مشاهده بیماری پیامبر

و هر کس پیغمبر را بیمار و خسته ببیند و سپس از بیماری شفا یابد – صلوات الله علیه – مردم محلی که پیامبر در آن رؤیت شده پس از فساد او کار خود را اصلاح کنند و هر که پیامبر را ببیند پس از بیماری مرده است. که به او رسید از اهل بصیر می میرد و اولادش یک نفر است و اگر جنازه پیامبر را در جایی از زمین ببیند به مصیبت بزرگی افتاده است و هر که ببیند در زمین راه رفته است. تشییع جنازه پیغمبر تا رسیدن به قبر، آنگاه مرتکب بدعت می شود.

و هر کس در خواب ببیند که فرزند پیامبر است بدون اینکه از اولاد او باشد، در ایمان و عقیده صحیح صادق است و اگر ببیند که او پدر پیامبر است، بیانگر ضعف دین اوست و تضعیف اعتقاد او

دیدن بدن پیامبر بدون خودش

هر كه ببيند پاره اي از بدن پيامبر را در دامان او نهادند و او زن باردار بود، دلالت بر اين دارد كه پسري به دنيا مي آورد و او را در دامان مادرش مي گذارند، نوشيدني يا چيز ديگر، پس اين است. چیز خوبی که به او می رسد و بر اساس آنچه در خواب از پیامبر گرفته است تخمین زده می شود.

دیده شد که زنی گفت: یا رسول الله در خواب دیدم که عضوی از بدنت در خانه من است، فرمود: فاطمه پسری به دنیا می آورد که او را شیر می دهی، حسین را به دنیا آورد. و من از او پرستاری کردم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا